Stipendium 2016

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademin – Akademin för de friska källorna utlyser fyra stipendier. Två stipendier ur Tage Ericssons donationsfond för källstudier. Syftet med fonden är att belöna yngre personer, som studerar eller har studerat källor från natur- eller kulturhistorisk synpunkt, ägnar/-at sig åt vård av källor eller arrangerar/-at firande av källor vid speciella dagar. Ansökan ska insändas senast

LÄS MER …

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Bildsida från källexkursionen lördag 9 april till Lagga, Uppland. Bild  Laggaexkursion Ny klargörande fil ang. Källor i Småland och på Öland med bl.a. bakgrund, kostnad och var den kan beställas. Se längre ned på hemsidan och klicka på ”Rapport Källor i Småland och på Öland” Källakademin har en ny meny Källforum där information från ledamöter

LÄS MER …