Vandring i Gamla Stan, Stockholm, grundvatten och brunnar

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Inbjudan till halvdagsvandring ♪… en blandning av sött och salt …. ♪ Om grundvatten-förhållanden och brunnar i Gamla Stan, Stockholm. Lördagen 12 maj kl.13-17. Anmälan senast torsdag 10 maj 2018 till Anders Hult helst via e-post:  anders.hult.88[at]gmail.com eller annars mobil 070 631 28 03. Vid anmälan ange namn, e-postadress samt ditt telefon- eller mobilnummer så att

LÄS MER …