Källforum

AV I Nyheter INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademin har en meny Källforum där information från ledamöter kan införas. Införd information under Källforum att ta del av: Anders Eriksson har under slutet av 2018 skrivit en uppsats om de källor som Linné besökte på sin Västgötaresa 1746 och redogjort för litteraturuppgifter om dessa källor. Anders Eriksson e-post: artillerigatan[at]hotmail.com Uppsatsen Västgötaresan Linné finns som

LÄS MER …

Källvärlden nr 3 december 2018

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademins skrift om källorna och deras miljöer. Källvärlden nummer 3, december 2018, har nu utkommit. Redaktionen består av Anders Hult och Torgny von Wachenfeldt. Ledamöter kom gärna med förslag till en fortsättning av Källvärlden. Kontakta redaktionen med egna texter, förslag och tips! Om det känns besvärligt att själv utforma textbidrag hjälper vi inom redaktionen gärna

LÄS MER …

Årets källa 2018 Sjukällan, Dröstorp, Öland

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Årets källa 2018 Efter omröstning av deltagarna i exkursionen till Öland beslutades att utse Sjukällan, Dröstorp, Öland till årets källa Motivering: Sjukällan inom Dröstorps naturreservat representerar en källmiljö av hög dignitet, naturvetenskapligt speciellt flora och fauna. Källans läge inramad av en skogsridå gör området till en plats lämpad för såväl studier som kontemplation. Källan har

LÄS MER …