Stipendium för kallkällstudier 2017

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademin – Akademin för de friska källorna utlyser två stipendier. Två stipendier ur Tage Ericssons donationsfond för källstudier. Syftet med fonden är att belöna yngre personer, som studerar eller har studerat källor från natur- eller kulturhistorisk synpunkt, ägnar/-at sig åt vård av källor eller arrangerar/-at firande av källor vid speciella dagar. Ansökan ska insändas senast

LÄS MER …