Rapport SNV, Gruppfoto och kallfirande

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

I Naturvårdsverkets rapport: “Mål i sikte – Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering.” Naturvårdsverkets rapport 6662, volym 1, finns texten om källor på sid 421-422. Länken är: http://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndigheter/2015/mal-i-sikte-volym-1.pdf Gruppfoto från Källexkursion 2015 till Dalsland finns under Aktiviteter, Exkursioner Gert Knutssons minnesanteckningar från källfirande 2015-05-24 vid Trefaldighetskällan, Stora Nyckelviken,Nacka, Stockholm Påminnelse om

LÄS MER …