Info om Källexkursion 2024 i Dellenbygden

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

  Källvänner Årets källexkursion 2024 kommer att arrangeras i Dellenbygden lördag-söndag 31 augusti – 1 september. Ett antal källor runt Dellensjöarna kommer att besökas. Vi kommer också att titta lite närmare på den meteoritkrater som till stor del präglar landskapet i exkursionsområdet liksom på yt-grundvattenkontakter längs Hallstaåsen där Hudiksvall har sin vattenförsörjning. Vi kommer också

LÄS MER …