Källvärlden nr. 1 december 2016

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvärlden nummer 1, december 2016, Källakademins nya skrift om källorna och deras miljöer. Redaktionen består av Anders Hult och Torgny von Wachenfeldt. Ledamöter kom gärna med förslag till en fortsättning av Källvärlden. Kontakta redaktionen med egna texter, förslag och tips! Om det känns besvärligt att själv utforma textbidrag hjälper vi inom redaktionen gärna till med

LÄS MER …