Källvärlden nr 4 december 2019

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademins skrift om källorna och deras miljöer. Källvärlden nummer 4, december 2019, har nu utkommit. Redaktionen består av Anders Hult och Torgny von Wachenfeldt. Ledamöter kom gärna med förslag till en fortsättning av Källvärlden. Kontakta redaktionen med egna texter, förslag och tips! Om det känns besvärligt att själv utforma textbidrag hjälper vi inom redaktionen gärna

LÄS MER …