Stipendium 2015

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källakademin utlyser två stipendier för deltagande i akademins exkursion i Sverige. Stipendierna vänder sig till studerande vid universitet och högskolor. Ett av stipendierna riktar sig till sökande inom humanistiska ämnen och det andra stipendiet vänder sig till sökande inom naturvetenskapliga ämnen. Ansök senast 2015-03-25 Läs mer  om ansökan av stipendium och till vem ansökan ställs

LÄS MER …