Inbjudan Källexkursion Dalarna 13+14/8 2022

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner Källakademin inbjuder till två endagsexkursioner lördag 13 augusti och söndag 14 augusti 2022 för att besöka några källor i Dalarna. Som tidigare meddelats får var och en boka sitt eget eventuella boende samt ordna egen transport mellan källorna. Förslag för boende är Gylle hotell söder om Borlänge. Program dag 1: 1) Samling kl 9.00

LÄS MER …