Rapport SNV, Gruppfoto och kallfirande

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

I Naturvårdsverkets rapport: “Mål i sikte – Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering.” Naturvårdsverkets rapport 6662, volym 1, finns texten om källor på sid 421-422.
Länken är:
http://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndigheter/2015/mal-i-sikte-volym-1.pdf

Gruppfoto från Källexkursion 2015 till Dalsland finns under Aktiviteter, Exkursioner
Gert Knutssons minnesanteckningar från källfirande 2015-05-24 vid Trefaldighetskällan, Stora Nyckelviken,Nacka, Stockholm
Påminnelse om Källfirande vid S:t Botvidskällan, Salem, Stockholm söndag 26 juli 2015 kl. 17
Läs information under Källfirande

Kommentarer avstängda