Årets källa 2018 Sjukällan, Dröstorp, Öland

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Årets källa 2018
Efter omröstning av deltagarna i exkursionen till Öland beslutades att utse Sjukällan, Dröstorp, Öland till årets källa

Motivering:
Sjukällan inom Dröstorps naturreservat representerar en källmiljö av hög dignitet, naturvetenskapligt speciellt flora och fauna. Källans läge inramad av en skogsridå gör området till en plats lämpad för såväl studier som kontemplation. Källan har vidare kommit att attrahera det lokala kulturlivet med poesi, musik, konst, dans mm vilket visar källans starka attraktionskraft och stärker att den har ett högt besöksvärde.

Läs om   Årets källa 2018

Om någon har ett bra foto av Sjukällan inte bara källbäcken, så kan den skickas till hemsidan@kallakademin.se     Monica Löwén

Kommentarer avstängda