Inbjudan exkursion i Lund 2021-10-31

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källblänk2 september 2021

Källvänner!
Källakademins Tage Ericsson-stipendiat 2020, Mikael Lövgren kommer att guida till S:t Hans backar i Lund söndag den 31 oktober 2021 kl 13.00 – ca 14.30

”Det jag tänker med visningen är helt enkelt att vi kan gå ut på Sankt Hans backar, dvs parken som lades på den gamla soptippen, och som har fått sitt namn av Sankt Hans källa, som jag skriver om i min uppsats. Jag kan ta med lite arkivdokument som säger en del saker om källan, allmänningen, och hur dessa förvandlades till soptipp och surhål, osv.

Två punkter är relativt intressanta på Sankt Hans backar, dels den högsta punkten (varifrån man ser Öresundsbron, Öresund och Köpenhamn) och dels punkten där källan och surhålet sägs ha överlappat varandra.

Jag kommer att ta med mig en filolog, Ola Svensson, som har skrivit en avhandling om samma område också. Han har säkert en del att säga om källan också.”

Samling vid vid det s.k. Monumentet i Lund. Det ligger bara några hundra meter från Sankt Hans backar:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Monumentparken

Länk till Ola Svenssons avhandling:

https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A858241&dswid=3695

Länk till Mikaels masteruppsats:

http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9026480/file/9028917.pdf

 

Anmälan senast  söndag 24 oktober 2021 till Eva Wendelin helst via  e-post  eva.wendelin[at]sgu.se eller sms till mobil 070-679 59 05

Information om exkursionen går ut som mejl och även på Källakademins webbplats www.kallakademin.se och anmälan kan göras så fort inbjudan skickas ut.

Vid anmälan anges namn, e-postadress samt ditt telefon- och mobilnummer, så att vi kan bekräfta ditt deltagande. OBS! Av praktiska skäl nödgas deltagarantalet begränsas till 25 personer (i ordning efter tidpunkten för anmälan).

Exkursionen är avgiftsfri.

Ta gärna med eget fika! Och ta kläder efter väder.

Hälsningar Mikael Lövgren och Eva Wendelin

Läs även Exkursion Lund Mikael Lövgren

Kommentarer avstängda