Källexkursion 2014

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Intresset för årets källexkursion till nordvästra Dalarna 22-24 augusti har varit enormt stort och de 50 platserna fylldes snabbt upp med intresseanmälningar.
De anmälningar som kommer in efter att platserna fylldes upp sätts nu på en väntelista.
Vi beklagar att vi inte kan rymma alla som vill följa med, men vi måste av praktiska skäl sätta en gräns.

Kommentarer avstängda