Källexkursion till Öland 18-20 maj 2018

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!
Akademin för de friska källorna inbjuder till källexkursion på Öland fredag 18 maj till söndag 20 maj 2018.Samling för avfärd från Centralstationen i Kalmar kl. 12 fredag 18 maj.

Intresseanmälan snarast men senast den 19 mars till:
Gunilla Lennartsson, Vatten och Samhällsteknik
E-post: gunilla.lennartsson@vosteknik
Tel.: 0480-61500

Eller Lars Kylefors, Mobil: 070-2491648, e-post: lars.kylefors@vosteknik.se

Läs all information om anmälan och exkursionen i   Inbjudan källexkursion 2018

Välkomna

Göran Blomqvist                                                    Olle Wahlberg
preses                                                                      sekreterare

Kommentarer avstängda