Källor i Småland och på Öland

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Rapporten Källor i Småland och på Öland är klar och kan hämtas (Se längre ned på sidan) från  “Rapport Källor i Småland och på Öland”.

”Akademin för de friska källorna” är en ideell förening med cirka 300 vattenengagerade medlemmar. Källakademin har tidigare givit ut en bok ”Källor i Sverige”.

På regional nivå har nu under flera år en projektgrupp arbetat med att inventera och beskriva intressanta och besöksvärda källor i Småland och på Öland. En handfull källor i varje kommun beskrivs detaljerat. Dessutom har ett stort antal teman (regionala särdrag, källtyper, vattentäkter, brunnskultur, musik, konst, källkult, Vilhelm Moberg, Linné, skydd och vård mm) ) relaterade till källor i ett regionalt perspektiv beskrivits.

Det samlade arbetet har nu färdigställts och presenteras i en omfattande skrift. Med hänsyn till bland annat källors betydelse i samhällsplanering och som indikatormiljö i naturen har länsstyrelserna tidigt varit delaktiga i projektet.

Kommentarer avstängda