Nominering av Årets källa 2020

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Hej Källvänner!
Var med och nominera årets källa!
Som vi tidigare förannonserat så vill vi i år öppna upp för alla våra ledamöter att inkomma med nomineringar till val av årets källa 2020.
De kan vara en källa vi besökt i samband med någon av våra tidigare exkursioner, en källa du hittat information om i någon databas eller en källa som kanske bara du känner till.

Omröstningen kommer ske i samband med höstens seminarium den 10 oktober varvid resultatet också redovisas. Så som lägesbilden är nu, planeras seminariet att enbart ske via internet. Kan man ändå inte närvara vid seminariet, kan röstning ske mailledes under veckan innan. Alla ledamöter i Källakademin har en röst var.
Röstningen sker från källhjärtat men vi vill även att alla ska beakta våra bedömningskriterier för val av årets källa.

Bedömningskriterierna omfattar bl a;
Källans uppträdande – är den t ex kokande, vackert järnrik, tydligt flödande?
Källvattnets beskaffenhet och smak
Källans närmiljö – finns en artrik miljö, en säregen geologi?
Källans eventuella kulturhistoria – finns en historia kring källan?

En utförligare beskrivning av kriterierna går även att läsa i det bifogade dokumentet.

För att bedömningen av de inkomna förslagen ska vara möjlig, vill vi att ni vid nomineringen skickar in en beskrivning av källan utifrån ovanstående punkter, information om källans läge samt ett fotografi på källan som ni godkänner att vi visar här på hemsidan. Vi behöver även ditt namn och dina kontaktuppgifter (gärna epost).
Inskickade förslag kommer att presenteras på Källakademins hemsida för omröstning.

Skicka in ditt bidrag senast den 25 september till mailadressen info@kallakademin.se.

Hälsningar
Magdalena Thorsbrink för Källrådet

Läs  Bedömningsgrunder    för nominering av Årets källa

Kommentarer avstängda