Utlysning av två resestipendier 2018

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Källvänner!

Akademin för de friska källorna utlyser två resestipendier för studenter att följa med på årets exkursion till Öland och östra Småland.

Läs här   Utlysning av resestipendier 2018 , och hjälp oss sprida informationen till studenter.

 

Välkomna

Göran Blomqvist                                                    Olle Wahlberg
preses                                                                      sekreterare

 

 

Kommentarer avstängda