Utlysning av två resestipendier 2019

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Akademin för de friska källorna utlyser två resestipendier för studenter att följa med på årets exkursion till Norrbotten.

Läs här  Utlysning av resestipendier 2019  , och hjälp oss sprida informationen till studenter.

Välkomna

Eva Jirner                                                                Olle Wahlberg
preses                                                                      sekreterare

Kommentarer avstängda