Vandring i Gamla Stan, Stockholm, grundvatten och brunnar

AV I Passerade INGA KOMMENTARER ÄN

Inbjudan till halvdagsvandring … en blandning av sött och salt …. Om grundvatten-förhållanden och brunnar i Gamla Stan, Stockholm.
Lördagen 21 oktober kl.13-17.

Anmälan senast torsdag 19 oktober 2017 till Anders Eriksson helst via e-post:  artillerigatan[at]hotmail.com eller annars mobil 070 669 77 69.
Vid anmälan ange namn, e-postadress samt ditt telefon- och mobilnummer så att vi kan bekräfta ditt deltagande.
OBS! Av praktiska skäl nödgas deltagarantalet begränsas till 20 personer (i ordning efter tidpunkten för anmälan). Medlemskap i Källakademin är inte nödvändigt.

Guide för vandringen 21 oktober delas ut vid start.

Läs all information i   2017-10-21 Inbjudan och program Gamla Stan

Källvänner som inte kan komma till Stockholm i oktober, kan med hjälp av guiden som handledning göra en vandring på egen hand. Guiden finns på Källakademins webbplats www.kallakademin.se under Aktiviteter, Exkursioner, 2017 Gamla Stan

Kommentarer avstängda